ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Fakultety przygotowujące uczniów do zdawania egzaminu maturalnego:

  • język polski,
  • język angielski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • gegrafia.

Zajęcia pozalekcyjne:

  • siłownia,
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów mających problemy z opanowaniem treści programowych.
Zespół Szkół w Puchaczowie  Liceum Ogólnokształcące
ul. A. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, tel.: 81 757 51 54, e-mail: zspuchaczow@wp.pl